BRODZIKI - INSTRUKCJA MONTAŻU

BRODZIKI - INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu brodzika

Brodzik może być obmurowany cegłą na zaprawie cementowej lub osadzony w obudowie styropianowej i obłożony płytkami ceramicznymi. W obudowie powinien być przewidziany otwór rewizyjny do czyszczenia syfonu. Jednak w taki sposób, by podczas demontażu nie uszkodzić obudowy I płytek lub innych elementów łazienki.

Uwagi eksploatacyjne

Brodzik emaliowany zachowuje przez długi czas swój pierwotny wygląd jeżeli będzie się go myć używając środków czyszczących nie powodujących zarysowań powierzchni. Nie należy stosować do mycia druciaków oraz środków z dodatkiem piasku, wełny stalowej, kwasów i chloru. Należy pamiętać, że emalia jest wrażliwa na uderzenia.

 

Brak produktów dla wybranych kryteriów