Fotografie

Fotografie

     
     


 

Najświetniejszy okres emaliernictwa przypada od XI do XIV wieku.
W następnych wiekach rozwój był jednak stosunkowo wolny, emaliernictwo ciągle było rękodziełem. Pierwsze zastosowanie emalii do powlekania żelaza uważa się za jedno z większych osiągnięć postępu technicznego ludzkości. Pokrywanie emalią wyrobów żelaznych, najpierw odlewów żeliwnych, potem również wyrobów z blach stalowych, datuje się od końca XVIII wieku, a druga połowa XIX wieku to okres powstawania licznych emalierni w Europie.

     
 

 

Próby zastosowania masy emalierskiej do emaliowania blach stalowych na skalę przemysłową przeprowadzono około 1840 roku, a pierwsze zastosowanie emalii do blach stalowych na szeroką skalę miało miejsce w Austrii i Niemczech około roku 1850.
Na Ziemiach Polskich przemysł emalierski rozwijał się pomyślnie w Kongresówce, znajdując szeroki zbyt swoich towarów w Rosji. Wówczas powstawały fabryki w Warszawie, Rybniku (RFWM "Huta Silesia) , Częstochowie CFIiWM S.A. , Radomiu , Olkuszu (OFNE Emalia "Olkusz" S.A.) , Myszkowie (MFNE "Światowit") Grudziądzu FMR "Agromet-Unia", Skarżysku-Kamiennej ZM "Mesko".

Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek emaliowany z pokrywką OFNE z formułą Emalia Strong.
59,00 zł
Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek emaliowany z pokrywką OFNE z formułą Emalia Strong.
59,00 zł
Garnek nierdzewny OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek nierdzewny OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek nierdzewny OFNE Emalia Olkusz S.A.
59,00 zł
Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek emaliowany OFNE przeznaczony do każdego rodzaju kuchenek.
159,00 zł