Fotografie

Fotografie

     
     


 

Najświetniejszy okres emaliernictwa przypada od XI do XIV wieku.
W następnych wiekach rozwój był jednak stosunkowo wolny, emaliernictwo ciągle było rękodziełem. Pierwsze zastosowanie emalii do powlekania żelaza uważa się za jedno z większych osiągnięć postępu technicznego ludzkości. Pokrywanie emalią wyrobów żelaznych, najpierw odlewów żeliwnych, potem również wyrobów z blach stalowych, datuje się od końca XVIII wieku, a druga połowa XIX wieku to okres powstawania licznych emalierni w Europie.

     
 

 

Próby zastosowania emalii do emaliowania blach stalowych na skalę przemysłową przeprowadzono około 1840 roku, a pierwsze zastosowanie emalii do blach stalowych na szeroką skalę miało miejsce w Austrii i Niemczech około roku 1850.
Na Ziemiach Polskich przemysł emalierski rozwijał się pomyślnie w Kongresówce, znajdując szeroki zbyt swoich towarów w Rosji. Wówczas powstawały fabryki w Warszawie, Rybniku, Częstochowie, Radomiu, Olkuszu, Grudziądzu, Skarżysku-Kamiennej.

Garnek Emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek Emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek emaliowany OFNE z formułą Emalia Strong przeznaczony do każdego rodzaju kuchenek.
69,00 zł
Garnek OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek emaliowany OFNE z formułą Emalia Strong przeznaczony do każdego rodzaju kuchenek.
115,00 zł
Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Garnek emaliowany OFNE Emalia Olkusz S.A.

Wysokiej jakości garnek emaliowany OFNE z formułą Emalia Strong przeznaczony do każdego rodzaju kuchenek. 
59,00 zł